Drukmetingen distributienetwerk

drukmetingdrinkwater

De druk in een distributienetwerk moet voldoen aan minimale en maximale waarden om ervoor te zorgen dat de distributie van drinkwater goed verloopt.

Voor het meten van drukken in waterleidingsystemen heeft Sofrel een speciale datalogger ontwikkeld, de LS-P. In samenwerking met de low power druksensor is dit een zeer doelmatige manier om over lange termijn tegen lage kosten inzicht te verkrijgen in de drukken in leidingsystemen.

Debietmetingen drinkwater

debietmetingdrinkwater

Naast een drukmeting is het uitlezen van een debiet zeer interessant om de werking van een distributienetwerk te monitoren.

In samenwerking met grote leveranciers zoals Siemens, ABB en Krohne heeft Sofrel de LS-Flow datalogger ontwikkeld. Deze kan plug and play worden aangesloten op debietmeters. Natuurlijk kunnen ook universele debietmeters worden geteld. Hiervoor kan de LS42 worden ingezet, die de pulsen kan tellen en omzetten naar een debiet in twee richtingen.

Met de combinatie van drukmeting en debietmetingen kan zeer gedetailleerde informatie worden verkregen.

District Metering Area Analyse

De meetdata van de LS-P, LS-Flow en LS 42 datalogger kunnen direct geëxporteerd worden naar meerdere databases of SCADA systemen tegelijk.

Voor de integratie worden OPC ua, webservices of ftp integratie met industriële koppelingen met SCADA gebruikt. Met deze integratie kunnen speciale analysesoftwarepakketten worden ingezet om districtsbewaking uit te voeren.

In samenwerking met Royal Haskoning is er een verbinding gemaakt met de applicatie Bust by Aquasite.

Producten drinkwatermeting

Door jarenlange ervaring met telemetrie in de drinkwatersector heeft Sofrel producten ontwikkeld waarmee de meest gangbare meetbehoeften van drinkwaterbedrijven kunnen worden ingevuld.

Zo kan er een volledig District Metering Systeem worden opgezet met de LS-P en de LS-Flow. Deze zijn uitontwikkeld voor een specifieke functie waardoor ze zeer efficiënt de druk en het debiet in een distributienetwerk tot wel 10 jaar kunnen meten.

Naast de loggers met een specifieke functie is er ook de LS-42, waaraan verschillende sensoren gekoppeld kunnen worden van verschillende leveranciers.

Met de gratis bijgeleverde software kunnen de loggers geconfigureerd en geïnstalleerd worden. Hiervoor is geen programmeerkennis noodzakelijk. Tijdens de installatie worden de sensoren gekalibreerd en getest. Ook kan de kwaliteit van de verbinding worden getest. De installatie wordt hierdoor altijd 100% werkend opgeleverd.

Referenties drinkwatermeting

De behoefte aan gedetailleerde meetinformatie neemt toe. Zo heeft Dunea een pilot met Royal Haskoning opgezet om de toepassing Burst by Aquasite te testen.

Hiervoor is een zestal drukmetingen geïnstalleerd op vooraf bepaalde locaties in het distributienetwerk van Duindorp te Scheveningen. Op basis van deze metingen kunnen de locaties van eventuele lekken tot op enkele meters afstand en dus zeer nauwkeurig bepaald worden.

Dit zal getest worden door het openen van willekeurige brandkranen. De geïnstalleerde loggers meten met een tijdsinterval tot wel één minuut, waardoor de meetdata zeer accuraat zijn. Naast de hoge meetfrequentie zijn er ook grenswaarden ingesteld waarbij vanuit de dataloger direct een alarmering verzonden wordt.

Met de combinatie van de alarmering en de analyse achteraf wordt de werking van het distributienetwerk continu gemonitord. Uit de praktijk blijkt dat dit voor een periode van zes tot acht jaar mogelijk is met deze batterij gevoede datalogger.

Afvalwater: niveau- en debietmetingen

niveauendebietmetingen

Het gedrag van een afvalwaterstelsel kan snel en eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt door metingen met verschillende sensoren gekoppeld aan batterijgevoede dataloggers.

Zo kan de vulling en debiet gemeten worden. Met deze metingen kan een systeemkalibratie uitgevoerd worden om te toetsen of het werkelijke gedrag overeen komt met het onderliggende rekenmodel.

Niveaumeting
Een veel voorkomende meting is de niveaumeting in het riool. We gebruiken hiervoor een LT-US datalogger met een ultrasoonsensor of een LT42 met een radar VEGAPuls W61s of Endress + Hauser FMR10.

Debietmeting
Een debiet kan ook gemeten worden op batterijen. De dataloggers die voor deze metingen worden gebruikt, zijn de LT-US en de LT42 met een snelheidssensor van Flowtronic.

Voor metingen in het riool kan een Beluga doppler sensor of een RAVEN eye radar sensor gebruikt worden.

Afvalwater: neerslagmeting

regenmeting

Om de relatie tussen de vulling van een rioolstelsel en een neerslaggebeurtenis te bepalen, is er behoefte aan lokale meting van regenhoeveelheden.

Een stand alone regenmeter op batterijen kan op bijvoorbeeld daken of lichtmasten geplaatst worden.

Regenmeting
De LT dataloggers hebben een specifieke functionaliteit om een regenmeter aan te sluiten. Hierbij wordt een professionele regenmeter van Pronamic aangesloten op een van de vier de digitale ingangen.

Afvalwater: meting waterkwaliteit

Om te kunnen bepalen waaruit het riool- of grondwater is opgebouwd, worden steeds meer kwaliteitsparameters gemeten.
Door koppeling van de datalogger met de Smartpat sensoren van Krohne kunnen we PH waarden en geleidbaarheid stand alone op batterijen gemeten worden.

Producten afvalwatermeting

De LT-serie dataloggers is specifiek ontwikkeld voor metingen in het afvalwaterdomein. Door de krachtige antenne en de volledig waterdichte behuizing kan de logger tot wel 10 jaar meten in het riool op één lithium batterij.

Aan dit type logger kunnen tegelijkertijd meerder sensoren voor hoogte, snelheid en kwaliteit gekoppeld worden.

Naast het standaard model, de LT42, is er de LT-US, waaraan een low power ultrasoon sensor aangesloten kan worden. Deze contactloze meetopstelling is ideaal om niveaumetingen in het riool uit te voeren en zeer gemakkelijk vanaf het maaiveld te installeren.

Met de gratis bijgeleverde software kunnen de loggers geconfigureerd en geïnstalleerd worden. Hiervoor is geen programmeerkennis noodzakelijk. Tijdens de installatie worden de sensoren gekalibreerd en getest. Ook kan de kwaliteit van de verbinding worden getest. De installatie wordt hierdoor altijd 100% werkend opgeleverd.

Referenties afvalwatermeting

referentiesafvalwatermeting

De behoefte aan gedetailleerde meetinformatie neemt toe. Zeker met de mogelijkheden om met Big Data geavanceerde analyses uit te voeren.

Zo heeft het Waterschapsbedrijf Limburg de taak op zich genomen om voor meerdere gemeenten in het werkgebied metingen in en om het riool uit te voeren.

In Limburg zijn vanwege het geaccidenteerde heuvellandschap veel retentievoorzieningen aangelegd. De betrokken gemeenten zijn onder andere benieuwd of deze functioneren zoals ontworpen.

Hiervoor wordt de LT-US datalogger ingezet en bij specifieke omstandigheden de LT42 met daaraan de VEGA PULS WL S 61 radarsensor.

Oplossingen pompbesturing

oplossingenpompbesturing

Het bewaken en aansturen van een pompproces is een cruciale taak en de installatie moet altijd beschikbaar zijn. Met de RTU kunnen complexe besturingen eenvoudig worden geconfigureerd en in werking worden gesteld.

Naast de basisfunctionaliteiten beschikt de RTU over extra intelligentie om de werking en communicatie te allen tijde in de lucht te houden. Alle componenten worden namelijk door 1 processor aangestuurd, waardoor er geen onderlinge conflicten tussen bijvoorbeeld modem en PLC ontstaan.

De communicatie is automatisch redundant als er meerdere communicatievormen mogelijk zijn. Is de ethernet verbinding niet beschikbaar, dan wordt de 2/3 G automatisch geactiveerd voor de communicatie.

Ook wordt de conditie van de backup batterij continu bewaakt. Bij stroomuitval worden de sensoren namelijk gevoed vanuit deze batterij.

In tegenstelling tot een PLC is de RTU specifiek ontwikkeld voor besturing onder moeilijke omstandigheden op afstand. Door veel aandacht aan de betrouwbaarheid te schenken, zal het aantal storingen in de besturing en communicatie tot praktisch nul terug te brengen zijn.

Producten pompbesturing

Sofrel heeft al meer dan 40 jaar ervaring met telemetrie in de watersector. Uit de voordurende ontwikkeling van telemetrieproducten is de Remote Terminal Unit (RTU) S500 serie voortgekomen.

De RTU S500 is een product dat zeer betrouwbaar (pomp)processen op afgelegen locaties aan kan sturen maar ook de data intelligent in rapportages kan verwerken.

Alle functionaliteit van deze RTU worden aangestuurd door 1 processor, zoals de verschillende communicatiemogelijkheden, de bewaking van de back-up batterij en ook de goede werking van verschillende sensoren.

Door een sterk doorgevoerde standaardisering zijn alle componenten van de S100 tot S550 uitwisselbaar en met dezelfde software zeer eenvoudig in werking te stellen.

Referenties pompbesturing

referentiespompbesturing

De Gemeente Aalten heeft in de woonkern Breedevoort alle besturingen in het afvalwatersysteem voorzien van telemetrie apparatuur van Sofrel. In Breedevoort bevinden zich twee bergbezinkvoorzieningen en twee pompgemalen.

Door de brede toepassing wordt het mogelijk om de processen onderling, zonder tussenkomst van de SCADA/hoofdpost via IP communicatie met elkaar te laten communiceren.

Met deze onderlinge communicatie wordt het gemakkelijk om met real time control het bovenliggende rioolstelsel beter te benutten voor berging tijdens regenbuien.

De niveaumetingen van de drie locaties zullen worden gebruikt om de stelsels maximaal te vullen en de overstorthoeveelheid te minimaliseren.

Systeemintegratie en beheer van procesbesturing

Wanneer er processen op afstand bestuurd en gemonitord worden, is het noodzakelijk om te standaardiseren op basis van gangbare technieken en communicatiemethoden. Zo wordt de integratie van verschillende besturingen en metingen in een proces gemakkelijker en zijn besturingscomponenten onderling uitwisselbaar.

Sofrel heeft er voor gekozen om alle hardware via OPC UA te laten communiceren. Dit is in de industrie een gangbare manier om besturingen te integreren in de meest voorkomende SCADA systemen, zoals bijvoorbeeld Clearscada en Citect van Schneider Electric, Wincc van Siemens en Platform System van Wonderware.

Omdat de OPC UA niet overal wenselijk is, heeft de RTU ook de mogelijkheid om via de IEC 104 te communiceren. Dit wordt veel toegepast in de telemetriesystemen in de afvalwatersector.

De dataloggers kunnen naast de OPC ook via Webservices verbindingen geïntegreerd worden in de meeste telemetiesystemen.

Meer informatie?

Neem contact op met:

InfraSCADA
Holtmark 2
7217 PP HARFSEN

Tel 0573 740007
info@infra-scada.eu

KVK 64583317
BTW NL855730092B01